logo-3.png

דבר הגינה 9/5/21

שלום עליכם,מזג האוויר חם ויבש ושתילים צעירים רבים נמצאים בערוגות ובמשתלה. בכל שנה, עם סיום החורף, לוקח לנו כמה רגעים להכנס לתודעת 'להקפיד שכל הצמחים מקבלים מספיק מים'. כמו כן יש הרבה פיצוצים במערכת ההשקיה שהצטברו בחורף שאותם צריך לתקן, ומחשבי השקיה שלא תמיד ממלאים את תפקידם כראוי. אז גם השנה בחמסינים האביביים יש לנו אבידות בנפש של צמחים, וזה מאוד מצער עבורנו. החלקה 'בוסתן חורשן' נמצאת במעלה הדרך להר חורשן, בקצה השטחים החקלאיים של המושב, ובעונה זו שבה כל החקלאים משקים את המטעים, במשך רוב שעות היום אין שם מספיק לחץ מים להשקיה. אז יוצא שבימים אלו נושא זה מעסיק אותנו הרבה וגם מדאיג אותנו לעיתים...ומה אצלכם? אנו מקווים שאינכם דואגים יותר מידי... בכל אופן אל תדאגו בקשר לירקות, כי גם השבוע נגיע אליכם עם סלסילה מלאה בכל טוב!
אל תחשבו שאנחנו רק עובדים ודואגים, אנחנו גם נחים ומטיילים להנאתנומאחלים לכם שבוע נעים,אלה, ירדן וצוות סלסילה